DM05

Ändamål:Öronmikrofon för diktafon
Lånetid:10 dagar
Innehåll:
Olympus TP7
Öronsnäcka med högtalare och mikrofon för inspelning av telefonsamtal via diktafon. Kontakten placeras i diktafonens mikrofoningång.

 Manual
 Produktblad
 WWW

Bokade tider.

Fr.o.m. 2017-05-19T.o.m. 2017-09-21Ahmad Ahmadi