Studios

FS01
Filmstudio - FÖRMIDDAG
FS02
Filmstudio - EFTERMIDDAG
LS01
Ljudstudio
RB01
Redigeringsrum
SP01
Portabel green-screen studio med chromakeysystem