Lånevillkor

Följande villkor gäller för lån av mediecenterutrustning:
Utrustningen får enbart användas för utbildningsändamål och låntagaren ansvarar för att detta återföljs.
Varje unik utrustning (unikt namngiven) får bokas maximalt en gång per vecka.
En och samma låntagare får ej göra upprepade bokningar av samma utrustning. Det skall alltid skilja minst två dagar mellan varje unik bokning vilket gör att utrustning alltid måse vara tillbakalämnad innan den kan bokas igen.
Utrustningen skall hanteras varsamt och återlämnas i samma skick som den hämtades undantaget normalt slitage.
Låntagaren ansvarar för att all utrustning (inklusive dess tillbehör såsom kablage, laddare, batterier etc) lämnas tillbaka vid återlämningsdatum.
Låntagaren är fullständigt ersättningsskyldig till saknad utrustning inklusive dess tillbehör.
Låntagaren är fullständigt ersättningsskyldig för eventeulla skador på utrustningen utöver normal förslitning.
Låntagaren ansvarar för att kontroll av utrustningen och dess innehåll görs vid låneutlämnandet.
Låntagaren ansvarar för att all lånad utrustning har ett fullgott försäkringsskydd.
Inga ingrepp eller försök till reparation av utrustning får göras av låntagaren. Alla ingrepp på utrustningen får enbart utföras av skolan godkänd personal/företag.
Förbrukningsmaterial såsom DV-band, MD-diskar, batterier etc anskaffas av låntagaren.
Genom påskrift av utlåningskvitto godkänner låntagaren ovanstående villkor.
När det gäller bokning av studios och redigeringsbås, får ingen förtäring förekomma i dessa lokaler.